Články

Trh s půdou v roce 2019
Přidáno 12/02/2019

Přečtěte si naše aktuální zpracování vývoje tržních cen u zemědělských pozemků v roce 2019. Reflektuje ceny u orné půdy a jaké faktory ovlivňují její hladinu. Dále se např. dozvíte, jak lze dosáhnout nejvyšší ceny při prodeji Vaší půdy.

Brzda úrody - sucho
Přidáno 29/05/2018

Ačkoliv se Českem minulý týden prohnaly silné bouřky, sužuje ho i nadále velké sucho. Dešťové srážky, které se proženou během krátkého intervalu, obvykle rychle pominou. Vzhledem k opakujícímu se trendu posledních let se tak na přetřes opětovně dostává téma klimatických změn, kdy se predikují trvající období sucha se střídajícími obdobími intenzivních dešťů, a které mohou vést k nárůstu teploty minimálně o další stupeň.

Zemědělská produkce roste, rok 2017 byl opět ziskový. V komoditách vede mléko, obiloviny a řepka
Přidáno 12/04/2018

České zemědělství vykázalo vloni třetí nejvyšší zisk, který dosáhl 21,3 miliardy korun. Oproti roku 2016, který přinesl rekordní výsledky, však poklesl o 5,4 %. Zemědělská produkce dosáhla téměř 133 miliard korun. Největší část tvořily rostlinná produkce (73,7 miliardy) a živočišná produkce (51,4 miliardy korun). V rámci rostlinné produkce byly nejvýznamněji zastoupeny obiloviny a technické plodiny. V živočišné produkci převládalo mléko a chov prasat.

Trh s půdou v roce 2018
Přidáno 21/03/2018

Přečtěte si naše aktuální zpracování vývoje tržních cen u zemědělských pozemků v roce 2018. Kde dosahují ceny nejvyšší možné hladiny a kde jsou naopak ceny v ČR nejnižší? A jak se liší dosažená cena při prodeji s jedinou nabídkou v porovnání s tím, když se Vaše nabídka inzeruje?

Půda v ČR je plná pesticidů. Žádná novinka, tvrdí zemědělci
Přidáno 01/02/2018

Výskyt pesticidů v orné půdě zkoumali odborníci z Centra pro výzkum toxických látek na Přírodověděcké fakultě Masarykovy univerzity. Kontaminace podzemních vod, kam se pesticidy dostávají právě ze zemědělské půdy, byla zjištěna v nadlimitní koncentraci. Krom toho byla objevena i přítomnost zakázaných toxických látek (simazin a atrazin). Nejčastěji v půdách přetrvávají určité druhy herbicidů (látky likvidující plevely) a fungicidů ( proti houbovým plísním). Ty odborníci našli ve více než dvou třetinách zkoumaných vzorků půd.

Znovuzavedení předkupního práva pro spoluvlastníky už od letošního roku
Přidáno 29/01/2018

S účinností od 1. ledna 2018 se v důsledku přijetí novely občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.) vrací zákonné předkupní právo spoluvlastníků do českého právního řádu. Jeho podoba je přitom téměř stejná jako za původní právní úpravy. Týká se však pouze nemovitostí, zatímco u movitých věcí přijatá novela naopak zákonné předkupní právo spoluvlastníků zcela ruší.

Evropské omezení pro velké zemědělské podniky
Přidáno 06/09/2017

Nelibě nese Česká republika poslední verzi budoucí podoby Společné zemědělské politiky, kdy by velcí zemědělští hráči měli dostat výrazně menší dotace než dosud. Brusel totiž prosazuje, aby jeden podnik v letech 2021 - 2027 dosáhl na maximální částku 150 tisíc eur (4 mil. Kč) - to odpovídá farmě s velikostí 1200 ha. Největší tuzemští zemědělci by tak v důsledku tohoto omezení přišli ročně zhruba o sumu 3 miliard korun.

Stejný obal a název potravin, ale různá kvalita - výsledky průzkumu Ministerstva zemědělství
Přidáno 13/07/2017

Potraviny prodávané ve stejném obalu a pod stejným názvem se v různých zemích EU mohou lišit. Potvrdil to průzkum Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze, kde odborníci hodnotili vybrané výrobky z pěti zemí - Česka, Slovenska, Rakouska, Německa a Maďarska.

ČR dokáže uspokojit domácí poptávku, přesto zbytečně potraviny dovážíme
Přidáno 20/06/2017

Tuzemští výrobci potravin jsou schopni pokrýt domácí poptávku, jdou však proti nim levné ceny zahraničních produktů z dovozu a neochota obyvatelů Česka si za domácí výrobky připlatit.

ČNB ukončila režim devizových intervencí, který trval 3 roky
Přidáno 06/04/2017

ČNB právě ukončila režim zacílený na oslabování koruny. Hodnotu naší měny bude nyní znovu určovat tržní nabídka a poptávka. Momentálně se kurz pohybuje okolo hodnoty 26,9 - 27 koruny za euro.