Trh s půdou v roce 2019

12/02/2019

Přečtěte si naše aktuální zpracování vývoje tržních cen u zemědělských pozemků v roce 2019. Reflektuje ceny u orné půdy a jaké faktory ovlivňují její hladinu. Dále se např. dozvíte, jak lze dosáhnout nejvyšší ceny při prodeji Vaší půdy.

Průměrná orná půda se prodává za přibližně 21,50 Kč/m2

Naše společnost se snaží mapovat ceny zemědělské půdy v jednotlivých segmentech trhu. V segmentu „průměrná orná půda“ (nejedná se o průměrnou cenu zemědělské půdy) se ceny pohybují okolo 215 tisíc Kč /hektar. Za vyšší ceny se prodávají pozemky s vyšší bonitou, více scelené, v lokalitách s vyšší konkurencí zájemců, především zemědělců. Konkurence pak dokáže vytáhnout cenu i obyčejné orné půdy až na 300 tisíc korun za hektar.

Realizovanou cenu naopak tlačí pod 20 Kč/m2 nevýhodné pachtovní smlouvy (např. na 10 let), vysoká roztříštěnost pozemků a lokality s monopolním zemědělským podnikem. Navíc tyto tři faktory často působí společně.

Graf: Vývoj cen různých segmentů zemědělské půdy (Kč/hektar)


Zdroj: Vlastní odhady

Orná půda Haná – jedná se o ceny v okresech Olomouc, Vyškov, Přerov a Prostějov s BPEJ přes 12,00 Kč/m2.

Průměrná orná půda – jedná se o ornou půdu ve většině ČR, s BPEJ mezi 4,00 a 8,00 Kč/m2, mimo Polabí, Hanou, pohraničí a mimo velké scelené bloky půdy

Průměrné travní porosty – jedné se především o travní porosty s nižší bonitou v okrajovějších částech ČR, ve vyšších polohách (především severní pohraničí)

Travní porosty Jeseníky – pro porovnání uvádíme segment trhu, který je poměrně odlehlý, s nižší BPEJ i konkurencí mezi zemědělci, a který představuje dolní cenový okraj trhu. Opět se netýká velkých nebo scelených výměr; u travních porostů záleží více než u orné půdy na míře lokální konkurence

Tržní ceny jsou o 23 % vyšší než ceny uzavřené na základě první nabídky

Nejvyšší ceny lze dosáhnout jen nabídkou širokému okruhu zájemců prostřednictvím inzerce a oslovením místních konkurenčních zemědělců, investorů a také církví, v některých regionech také zahraničních zemědělců. Prodávající by měl počítat s tím, že průměrná doba prodeje je 6 měsíců.

Typická situace, kdy je kupní cena než tržní, je přímý prodej buď pachtýři, nebo překupníkům. Dosud pokřivený trh s půdou se postupně vyrovnává – realizované ceny při přímých prodejích, stejně jako nabídky překupníků, se postupně blíží tržní ceně. V roce 2013 byla tržní cena o více než 100% vyšší než mimotržní ceny, přičemž většina transakcí byla realizována za netržní ceny. V současné době poklesl tento index dle našich odhadů na přibližně 23%.


Výprodeje investorů

Většina investorů, kteří v poslední dekádě nakupovali zemědělskou půdu, se ohlíží po možnostech zpeněžení svojí investice. Na prodej jsou jak různá scelená portfolia, tak i celé zemědělské podniky. V této kategorii již na rozdíl od minulosti nedochází k růstu ceny.