Ceny půdy v r. 2023

26/02/2023

Cena půdy během r. 2022 znovu vzrostla


Ohlédnutí za rokem 2022 je ve znamení pokračujícího růstu cen půdy i přes nepříznivé podmínky na trhu (s ohledem na zvyšující se úrokové sazby a rostoucí inflaci).

Zatímco běžné nemovitosti zaznamenaly snížení v tržních hodnotách, ceny zemědělských pozemků rostly. Dá se říci, že právě vyjma půda pokles cen zasáhl celý segment nemovitostí.

Zpočátku roku byla patrná jistá zdrženlivost od nákupů (vlivem nejisté bezpečnostní situace s ohledem na válku na Ukrajině), postupem času se ale původní poptávka po půdě zhruba v polovině roku vrátila do režimu nákupů i za postupně vyšší cenovou hladinu.

Poptávka po půdě je stále velká, což dokazuje skutečnost, kterou v praxi běžně vidíme - zájemci o dílčí pozemky jsou ochotni se přeplácet a vyhání tak cenu i výše, než je její reálná tržní hodnota. Často jsme svědky, že i díky inzerci a tedy širšímu zásahu potenciálních kupců/investorů je možné docílit vyšší ceny než pouhým oslovením několika místních subjektů.

Predikce pro rok 2023 nepočítá s výrazným pokračujícím růstem, spíše očekáváme mírný nárůst cen. Bude platit, že jedině půda si udrží svoji cenu a bude se v jejím případě jednat i nadále o mnohem lépe zvolenou investici než např. do jiných typů nemovitostí, které současně zaznamenávají pozvolný pokles tržních cen.

Od počátku roku 2023 evidujeme zvýšený zájem ve zveřejňování inzerátů k prodeji svých pozemků ze strany drobných majitelů - nezemědělců. To může mít díky zvyšující se nabídce za efekt, že případní zájemci/investoři si tak mohou mezi jednotlivými nabídkami více vybírat a otevře se tím také prostor pro případné vyjednávání o ceně. Pokud budete potřebovat konzultaci ohledně zamýšleného prodeje nebo jen potřebujete nezávisle zjistit orientační tržní cenu vašich polností, obraťte se na nás. Zabýváme se prodejem nejen polí a luk, ale i lesů a pozemků v intravilánech obcí.