Ceny půdy v roce 2022

26/01/2022

I ceny půdy významně rostly a to v desítkách procent. Hlavní faktory jsme pro Vás zpracovali v tomto článku.

Ceny půdy v r. 2021

Ceny zemědělských pozemků navzdory loňským odhadům šly postupně během roku výrazně nahoru, což je patrné především díky zvyšujícímu se zájmu drobných investorů, kteří dříve půdu nenakupovali. Sledujeme, že je pro ně investice do zemědělských pozemků dostupnější než např. nákup jiných nemovitostí (bytů, domů apod.). Často je pro ně stěžejní lokalita (blízkost jejich bydliště či místo, kde prožili dětství) než např. vázací doby u pachtovních smluv či bonita daných pozemků.

 Nárůst cen a inflace

Na základě uskutečněných obchodů, které jsme během loňského roku uskutečnili, odhadujeme nárůst tržních cen o 15 – 20% v závislosti na vlastnostech prodávané půdy. Také jsme se přesvědčili, že při obchodech do 1 mil Kč kupující většinou vkládají do nákupu vlastní prostředky. K tomuto faktu přispěla rozhodně i zvyšující se inflace a zásah ČNB do úrokových sazeb, který případné úvěrování znatelně prodražuje.

Zmíněná inflace může do cen pozemků i letos stále promluvit a odklonit ještě i další zájemce, kteří budou ochotni za půdu zaplatit více než např. zemědělci či podniky, kteří si koupi za zvýšenou cenu už nemohou s ohledem na stávající závazky dovolit.

Pozemky v intravilánu obce

Zaznamenali jsme také nárůst zveřejněných nabídek, které inzerují pozemky navazující na obecní zástavby, v blízkosti významných komunikačních tahů či parcely zahrnuté do územního plánu obce, kde je (nebo se do budoucna předpokládá) jejich stavební potenciál. U těchto se ceny pohybují řádově o 300-500 % výše, nejčastěji s ohledem na to, že zde chybí sítě.

Výhled na letošní rok

I v roce 2022 bude půda pro investory prostředkem pro uchování hodnoty a ochranou před rostoucí inflací. Její tržní cena tak bude pravděpodobně pokračovat v rostoucím trendu i letos.


Pro pomoc s prodejem či konzultaci k nastavení správné tržní ceny nás neváhejte kontaktovat.