O nás

Specializujeme se na zastupování vlastníků a případně investorů při správě, pronájmu, nákupu a prodeji zemědělské půdy v České republice. Vedoucí osobou je magistr Petr Wölfl, který má patnáctiletou praxi v advokacii, z velké části se zaměřením na pozemky a od roku 2016 se věnuje převážně již jen zemědělské půdě.

Nabízíme:

  • inzerci zdarma, přičemž máme nejvíce nabídek zemědělské půdy v ČR
  • zastupování při prodeji, nákupu či pronájmu zemědělské půdy v celé ČR, včetně veškerého právního a daňového servisu
  • zastupování při prodeji, nákupu či pronájmu zemědělské půdy v celé ČR, včetně veškerého právního a daňového servisu
  • pro prodávající, kteří si již vyhledali zájemce a mají obavy o bezpečnost transakce, nabízíme kompletní zpracování kupní smlouvy, úschovu kupní ceny, vyřízení na katastru nemovitostí a vyřízení daňového přiznání za paušální cenu 9.000,- Kč. Cena zahrnuje zpracování znaleckého posudku na zemědělské pozemky. Toto vyřizujeme v celé ČR.
  • Právní záležitosti vyřizuje WÖLFL & POKORNÝ společnost advokátů s.r.o.

Kdo jsem?

Mgr. Petr Wölfl
nar. 14.9.1972
ženatý, dvě děti (kluci 9 a 12 let)

  • 1993–1998 Masarykova Universita v Brně - Právnická fakulta
  • 1999–2014 advokacie - v současnosti WÖLFL & POKORNÝ společnost advokátů s.r.o.
  • jazykové znalosti: NJ výborně, AJ a RJ pasivně

Narodil jsem se na malé vesnici na úpatí Blanského Lesa a s kratšími přestávkami způsobenými studiem zde žiji doposud. Rodiče mne vedli k positivnímu vztahu k okolí, tj. lidem,  přírodě, vzdělání a sportu. Ve své profesní dráze jsem se jako advokát zabýval problematikou pozemkových a zemědělských restitucí, pozemkových úprav a poskytoval jsem právní pomoc aktivně hospodařícím zemědělcům. S ohledem na mé profesní zkušenosti umím zájemcům o realizaci prodeje zemědělské půdy poskytnout kompletní právní, depositní a daňový servis. Zakládám si na morální a právní čistotě své práce. V pracovním životě se snažím řídit zásadou "důvěra klienta zavazuje".