Ceny pozemků v roce 2020

27/01/2020

Jaký byl trh s půdou v roce 2019 a jaký bude letos další vývoj cen?

Vývoj tržních cen zemědělské půdy nezaznamenal žádný prudký zlom oproti předchozímu roku a ani v roce 2020 se neočekávají velké zvraty. Ceny v roce 2019 měly tendence ke stagnaci a momentálně je na trhu s půdou partrná nejistota ohledně dalšího vývoje cen. Pokud nebude i nadále pokračovat trend ve stagnaci cenové hladiny, lze předpokládat, že ceny pozemků budou mít spíše sklony k poklesu. Do tohoto scénáře se může promítnout v jistých aspektech i zpomalující se tuzemský ekonomický růst, legislativní snahy státu o regulaci trhu s půdou, problematika sucha či související nepříznivý vývoj v některých odvětvích živočišné výroby.

Zvažujete-li prodej svých zemědělských pozemků, pak je nutné brát v potaz, že nejvyšší ceny lze i nadále dosáhnout jen nabídkou širokému okruhu zájemců prostřednictvím inzerce (kvalitní prezentací) a oslovením místních konkurenčních zemědělců, investorů a také církví (a v některých regionech též zahraničních zemědělců). Pro dosažení skutečně kvalitních cenových nabídek se musí při prodeji počítat s delším časovým horizontem (min 6 měsíců).

Přímý prodej buď současnému nájemci či stále sofistikovanějším dopisním překupníkům bez zmapování dalších nabídek nahrává prodeji za cenu pod její tržní hladinou.

Pro konzultaci, objektivní posouzení tržní ceny či pomoc při prodeji Vašich polností se na nás obraťte buď telefonicky 773 802 872 či emailem: pozemky@louky.pole.cz.