Zemědělská produkce roste, rok 2017 byl opět ziskový. V komoditách vede mléko, obiloviny a řepka

12/04/2018

České zemědělství vykázalo vloni třetí nejvyšší zisk, který dosáhl 21,3 miliardy korun. Oproti roku 2016, který přinesl rekordní výsledky, však poklesl o 5,4 %.
Zemědělská produkce dosáhla téměř 133 miliard korun. Největší část tvořily rostlinná produkce (73,7 miliardy) a živočišná produkce (51,4 miliardy korun). V rámci rostlinné produkce byly nejvýznamněji zastoupeny obiloviny a technické plodiny. V živočišné produkci převládalo mléko a chov prasat.

České zemědělství vykázalo vloni třetí nejvyšší zisk, který dosáhl 21,3 miliardy korun. Oproti roku 2016, který přinesl rekordní výsledky, však poklesl o 5,4 %.

Zemědělská produkce dosáhla téměř 133 miliard korun. Největší část tvořily rostlinná produkce (73,7 miliardy) a živočišná produkce (51,4 miliardy korun). V rámci rostlinné produkce byly nejvýznamněji zastoupeny obiloviny a technické plodiny. V živočišné produkci převládalo mléko a chov prasat.

„Hodnota rostlinné produkce, která převažuje nad živočišnou, vloni ve srovnání s rokem 2016 klesla o 6,1 miliardy korun. Příčinou bylo především snížení hektarových výnosů u většiny plodin. Byly slabší sklizně kukuřice, řepky, pšenice i ovoce,“ zdůvodňuje ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek.

Na druhé straně se zvýšila produkce luskovin, protože významně vzrostla sklizňová plocha hrachu. Silnější sklizeň zaznamenala i cukrovka, jejíž cena se ovšem propadla a v důsledku mírně klesla i její produkce. Vyšší sklizeň a ceny přispěly k meziročnímu nárůstu produkce vinných hroznů.

„Pokud jde o živočišnou produkci, meziročně se výrazně zvýšila. Její hodnota vzrostla o 13 %, tj. o více než 5,9 miliardy korun. Bylo to dáno zejména výrazným nárůstem produkce a cen vajec a mléka,“ uvádí místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

V živočišné produkci vzrostly všechny komodity, s výjimkou ovcí, koz a drůbeže.

Mezispotřeba, která je souhrnem nákladů v zemědělství, se podle předběžných údajů za rok 2017 mírně zvýšila o 2 %. Zlevnila hnojiva, krmiva i elektrická energie.

Odhadovaný objem vyplacených dotací na výrobu dál roste. Vloni dosáhl 32,5 miliardy korun, meziročně o 6,1 % více.  Největší objem zaujímaly dotační tituly Jednotná platba na plochu a Greening.

V rámci republikové bilance byly v zemědělství ziskové všechny kraje, nejvíce dle Zemědělského svazu se dařilo v Královéhradeckém kraji (z jednoho hektaru činil průměrný výdělek 5730 Kč), zatímco nejmenší vykázaný zisk z důvodu sucha byl na Plzeňsku a jihu Moravy.

Zdroj: ČSÚ, ČT24