Stát zasáhne proti pěstování monokultur

11/11/2019

Ministerstvo zemědělství hodlá zavést opatření, které bude šetrnější k zacházení s půdou. Nově již nebude možné pěstovat jednu plodinu na polích větších něž 30 hektarů. MZ to zdůvodňuje ochranou před erozí. Pestřejší krajina tak bude lépe zadržovat vodu. Plánované opatření se dotkne jen menšiny zemědělců (z 30tis. zemědělských subjektů se to týká zhruba desetiny), ti ale pěstují velkou část tuzemské produkce.

Nařízení vlády zakazuje pěstování velkých lánů jedné plodiny už od roku 2020 na všech pozemcích ohrožených erozí, o rok později pak bude platit pro celou republiku. Velká pole tak budou muset zemědělci rozdělit, například pásem jiných plodin (zatravněným nebo osetým pícninami, alespoň 22 metrů širokým). Další možností je na pozemku střídat několik plodin, každou na ploše nepřevyšující 30 hektarů.

Chystané opatření podle ministerstva přinese i další výhody. Zmenšení ploch monokultur usnadní myslivcům lov přemnožených divokých prasat, a navíc se různé plodiny budou sklízet v různou dobu, nezůstane tak holé celé pole najednou.

Kontrolu nad dodržováním vyhlášky budou mít na starosti zaměstnanci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) např. pomocí satelitních snímků.

Podle předpokladů by mohla vláda nařízení schválit do konce letošního roku.

(Zdroj: eAgri.cz)