Ceny pozemků v roce 2021

04/02/2021

Ohlédnutí za rokem 2020 a očekáváný vývoj v tom letošním. Čtěte zde.

Trh s půdou nezaznamenává v posledních letech žádné turbulentní výkyvy. Potvrdila se loňská predikce, která avizovala v optimistické variantě pouze mírný nárůst tržní ceny, ale spíše se v realistické rovině přikláněla ke stagnaci cen. Na ceny za půdu v roce 2020 neměla patrný výraznější dopad ani pandemie koronaviru a zájem nakupovat (spíše jen u drobných nezemědělských investorů) ovlivnilo i zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Výhled do tohoto roku neočekává ani tentokrát žádné dramatické změny, rozhodně nedojde k výraznějšímu růstu cen (který je patrný u ostatních nemovitostí). Půda si i nadále bude držet svou stávající hodnotu, kterou ovlivňují mimo jiné dotace z evropských fondů.

Otázkou také bude, zda se na straně nabídky projeví zásah současné krize na majitele, kteří dříve o prodeji svých pozemků neuvažovali. Nejen v této situaci bude stále platit pro případný prodej doporučený horizont v minimální délce 6 měsíců s oslovením co nejširšího spektra potenciálních zájemců (s využitím inzerce a zásahu co největšího počtu možných zájemců).

Pro pomoc s prodejem či konzultaci k nastavení odpovídající tržní ceny jsme Vám k dispozici.