Trh s půdou v roce 2018

21/03/2018

Přečtěte si naše aktuální zpracování vývoje tržních cen u zemědělských pozemků v roce 2018. Kde dosahují ceny nejvyšší možné hladiny a kde jsou naopak ceny v ČR nejnižší? A jak se liší dosažená cena při prodeji s jedinou nabídkou v porovnání s tím, když se Vaše nabídka inzeruje?

Ceny nejkvalitnější půdy dosahují 30-35 Kč/m²

Průměrná tržní cena orné půdy na Hané dosahuje ceny 32,50 Kč/m². Zatímco nejméně kvalitní travní porosty v Jeseníkách se prodávají okolo 14,00 Kč/m2. Cena průměrné orné půdy dosáhla 21,00 korun za metr čtvereční.

Graf č.1: Vývoj cen různých segmentů zemědělské půdy (Kč/hektar)

Zdroj: Vlastní odhady

Orná půda Haná – jedná se o ceny v okresech Olomouc, Vyškov, Přerov a Prostějov s BPEJ přes 12,00 Kč/m2.

Průměrná orná půda – jedná se o ornou půdu ve většině ČR, s BPEJ mezi 4,00 a 8,00 Kč/m2, mimo Polabí, Hanou, pohraničí a mimo velké scelené bloky půdy.

Průměrné travní porosty – jedné se především o travní porosty s nižší bonitou v okrajovějších částech ČR, ve vyšších polohách (především severní pohraničí).

Travní porosty Jeseníky – pro porovnání uvádíme segment trhu, který je poměrně odlehlý, s nižší BPEJ i konkurencí mezi zemědělci, a který představuje dolní cenový okraj trhu. Opět se netýká velkých nebo scelených výměr; u travních porostů záleží více než u orné půdy na míře lokální konkurence.

Tržní ceny jsou o 40 % vyšší než ceny uzavřené na základě první nabídky

Tržní ceny lze dosáhnout jen nabídkou širokému okruhu zájemců prostřednictvím inzerce a oslovením místních konkurenčních zemědělců, investorů a také církví, v některých regionech také zahraničních zemědělců. Prodávající by měl počítat s tím, že průměrná doba prodeje je 3 až 12 měsíců.

Prodávající vycházející jen z jedné nabídky a jednání se zemědělskou společností dosahují ceny přibližně jen 15 Kč/m2 za průměrnou ornou půdu, zatímco prodávající využívající inzerci a oslovení mnoha kupujících dosahují v průměru ceny 21 Kč/m2.

Graf č.2.: Porovnání cen tržních (maximálních) a mimotržních - segment průměrná orná půda

Zdroj: Vlastní, ceny mimo trh jsou odhadem

Tržní cena je cena dosažená při oslovení lokálních zemědělců, investorů, fondů a při inzerci trvající alespoň 2 měsíce.

Nabídka se po sedmi letech vyrovnává s poptávkou

Poprvé po sedmi letech pozorujeme růst nabízených pozemků, o které již při rostoucí ceně není zájem. Kupující včetně zemědělců velmi opatrně zvažují nákupy; zatímco někteří stále nakupují na úvěr, jiní se již nechtějí zadlužovat. Investoři ještě opatrně nakupují, zároveň však nabízejí celá portfolia zemědělské půdy na prodej. Na trh tak postupně směřují tisíce „investičních“ hektarů.

O společnosti: Společnost louky-pole.cz s.r.o. je v gesci Mgr. Petra Wölfla, advokáta s patnáctiletou praxí v oblasti nemovitostí. Specializuje se na prodej zemědělské půdy, lesů, farem a zemědělských podniků. Společnost zájemcům o realizaci prodeje zemědělských pozemků zajišťuje veškerý související právní, depositní a daňový servis.

Kontakt pro média: Tel.: +420 773 802 872, E-mail: wolfl@louky-pole.cz