Brzda úrody - sucho

29/05/2018

Ačkoliv se Českem minulý týden prohnaly silné bouřky, sužuje ho i nadále velké sucho. Dešťové srážky, které se proženou během krátkého intervalu, obvykle rychle pominou. Vzhledem k opakujícímu se trendu posledních let se tak na přetřes opětovně dostává téma klimatických změn, kdy se predikují trvající období sucha se střídajícími obdobími intenzivních dešťů, a které mohou vést k nárůstu teploty minimálně o další stupeň.

      Ačkoliv se Českem minulý týden prohnaly silné bouřky, sužuje ho i nadále velké sucho. Dešťové srážky, které se proženou během krátkého intervalu, obvykle rychle pominou. Vzhledem k opakujícímu se trendu posledních let se tak na přetřes opětovně dostává téma klimatických změn, kdy se predikují trvající období sucha se střídajícími obdobími intenzivních dešťů, a které mohou vést k nárůstu teploty minimálně o další stupeň.

Absence srážek neznamená jen nižší úrodu plodin a ztráty pro zemědělské podniky, ale i dopad na výživu dobytka - nejen co se týká slámy, ale i pícnin. Situaci potvrzuje fakt, že letošní duben byl nejteplejším a nejsušším od roku 1800. Nejvíce postiženými oblastmi jsou Polabí, jižní a západní Čechy, Vysočina a jižní a severní Morava.   

Nedostatek vody s vysokými teplotami se promítá i do nízkých průtoků řek, ale i hladin vodních nádrží - poprvé za 40 let se vodohospodářům nepodařilo naplnit po zimě vodní nádrž Vranov. V reakci na situaci posledních dní svolalo vedení Povodí Moravy setkání pracovní skupiny Sucho 2018, aby zaujalo potřebná opatření.

Zdroje:
Agrární komora ČR
htpps://www.irozhlas.cz
www.intersucho.cz
www.klimatickazmena.cz