Vysoká poptávka a nedostatek dřeva ženou jeho cenu nahoru

17/08/2021

Zdražování v Česku zvyšuje na rychlosti a před nadcházející topnou sezonou to mohou spotřebitelé pocítit více než v minulosti.

Masivní těžba kvůli kůrovci

Podle údajů zveřejněných ČSÚ se loni v českých lesích vytěžilo téměř 36mil. kubíků dřeva. Uvedené množství tak překonalo o zhruba 10% předchozí rok 2019, který se považoval do té doby za rekordní.

Jak už pocítili současní spotřebitelé, dřeva ubývá a silně podraží. Současné drancování lesů má za vinu především rok 2018, kdy bylo extrémní sucho a teplo. Došlo tak k nucené těžbě dřeva, které bylo v důsledku kalamity napadeno kůrovcem.

Nedostatek vlastních kapacit na produkci znamená až 80% vývozu

Dřevo se pak od nás nejčastěji vyváží ve formě kulatin do zahraničí, včetně např. Číny, neboť je v tuzemsku nedostatečná kapacita dřevozpracující průmyslové sítě a pil. Mohou za to i pomalé schvalovací procesy ve stavebnictví způsobené stavebním zákonem, který brzdí výstavbu nových pil. Ekonomové také uvádějí, že takto extrémní roky jako byly právě 2018 a 2019 nikdo neočekával, a tudíž jsme na takové množství ke zpracování v tuzemsku nebyly připraveni.

Předzásobení je na místě

Pryč jsou doby nadbytku dřeva a jeho prodeje pod cenou. Z logiky současné věci je dřeva nyní méně a jeho cena i dál dle odborníků poroste. Spotřebitelé, kteří palivovým dřevem topí, by s nákupem neměli otálet nebo se jim zásoby prodraží. V prvním letošním čtvrtletí vzrostla cena na 451 Kč za kubík.

Trump, Čína a Biden

Už zhruba od poloviny loňského roku můžeme pozorovat dramaticky rostoucí ceny dřeva v zahraničí. Tento vývoj, který se v pozvolnější míře projevuje už i u nás, zapříčinilo uvalení cla ze strany USA na dovoz dřeva z Kanady, vzrůstající poptávka po dřevu v Číně i současné masivní podpůrné programy vlády USA pro podporu domácí ekonomiky. Domácnosti jsou tak díky této finanční injekci za účasti nízkých úrokových sazeb motivováni k rekonstrukcím a výstavbám bydlení (dřevostavy, pasivní domy apod).

Dvojnásobná cena dřeva ve světě oproti období v letech 2010-2019

Vlivem synergie výše uvedených faktorů atakují ceny řeziva ve světě v roce 2021 maxima převyšující předchozí roky o zhruba čtyřnásobek. Pro srovnání, v ČR je nyní cena dřeva vyšší zhruba o 20%.Dražší bydlení

Růst cen dřeva je tedy dalším doprovodným jevem, který ovlivňuje současný stavební průmysl, kde raketově vzrostly ceny nejen stěžejních stavebních materiálů na výstavby a rekonstrukce, ale i práce. Prodlužují se čekací lhůty na dodávky. Vícenáklady a související důsledky se promítnou (a již promítají) v koncových cenách za projekty a bydlení samotné.


 

Zdroje: ČSÚ, irozhlas.cz, ČTK