Prodám pole v katastru Brod nad Labem

Najděte tu nejlepší nabídku

Majitelé prodají své spoluvlastnické většinové podíly výši 2/3 na pozemcích v k.ú. Brod nad Labem (okr. Náchod). Jedná se z převážné většiny o ornou půdu. Jednotlivé parcely jsou zapsány na LV č. 111. K pozemkům se váže pachtovní smlouva se závazkem do 30.9.2019 s 1 letou výpovědní lhůtou, volné jsou tedy k hodpodaření od 1.10.2020. Výměra z celku připadající na (společně) prodávaný podíl činí 76.617 m2.

Typ pozemku:
pole
Výměra:
76 617 m2
Lokalita:
k.ú.: Brod nad Labem / okres Náchod
2 000 000 Kč (26,10 Kč/m2)

Podobné nabídky

Prodám ostatní v katastru Slezské Předměstí

Výměra: 2869 m2

Cena: 2 295 200 Kč

Prodám pole v katastru Křepice u Hustopečí

Výměra: 22254 m2

Cena: 1 223 970 Kč

Prodám pole v katastru Liblice

Výměra: 5177 m2

Cena: 145 000 Kč