Stejný obal a název potravin, ale různá kvalita - výsledky průzkumu Ministerstva zemědělství

13/07/2017

Potraviny prodávané ve stejném obalu a pod stejným názvem se v různých zemích EU mohou lišit. Potvrdil to průzkum Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze, kde odborníci hodnotili vybrané výrobky z pěti zemí - Česka, Slovenska, Rakouska, Německa a Maďarska.

Cílem projektu bylo porovnat vybrané potraviny z těchto zemí a zjistit, jestli se pod stejným názvem a obalem prodávají výrobky s rozdílnými vlastnostmi (např. složením, množstvím složek nebo hmotností výrobku).

Odborná komise vybrala celkem 21 výrobků prodávaných v různých zemích pod stejnou značkou. Testy odhalily, že z nich bylo 13 odlišných, 5 mírně odlišných a 3 byly stejné. Navíc ze všech testovaných vzorků mělo 5 výrobků rozdílný objem při rozměrově stejném balení.

Podle Jana Pivoňky z VŠCHT průzkum nedokáže posoudit, zda se v některé ze zemí prodávají kvalitnější potraviny. Obecně se to říct nedá, ale v některých případech výrobci zvýhodňují německý a rakouský trh. Například srovnávané rybí prsty měly v západních státech více masa. Prací prášek měl zase více aktivních látek. Tulip Luncheon Meat z Německa obsahoval vepřové maso, v českém je drůbeží separát. Rovněž dodává, že drobné rozdíly mohou být dány technologií nebo variabilitou vstupní suroviny. V některých případech to ale také může být záměr výrobce, že je produkt vyráběn a prodáván pod různou kvalitou.

Více informací naleznete ve zveřejněné tiskové zprávě Ministerstva zemědělství zde. Přehled všech testovaných potravin a jejich vyhodnocení naleznete zde.