Evropské omezení pro velké zemědělské podniky

06/09/2017

Nelibě nese Česká republika poslední verzi budoucí podoby Společné zemědělské politiky, kdy by velcí zemědělští hráči měli dostat výrazně menší dotace než dosud. Brusel totiž prosazuje, aby jeden podnik v letech 2021 - 2027 dosáhl na maximální částku 150 tisíc eur (4 mil. Kč) - to odpovídá farmě s velikostí 1200 ha. Největší tuzemští zemědělci by tak v důsledku tohoto omezení přišli ročně zhruba o sumu 3 miliard korun.

Český ministr zemědělství je proti a bude v EU prosazovat zachování dosavadní podpory, která zemědělcům plyne bez ohledu na velikost podniku. Omezení by se tak v Česku týkalo kolem 800 společností. V Evropě je však plocha farem ve srovnání s Českem ani ne desetinová, přičemž evropské zemědělství je založeno převážně na menších, často rodinných farmách, což se od českého modelu velmi markantně liší. Z tohoto pohledu spatřuje EU ve fungování současného systému závislého na velikosti nepřiměřenou výhodu pro velké agrokoncerny oproti menším farmářům.

Aby se návrh podařilo odvrátit, musely by se k Česku přidat alespoň další čtyři členské státy.