Novinky

Evropské omezení pro velké zemědělské podniky

6. 9. 2017

Nelibě nese Česká republika poslední verzi budoucí podoby Společné zemědělské politiky, kdy by velcí zemědělští hráči měli dostat výrazně menší dotace než dosud. Brusel totiž prosazuje, aby jeden podnik v letech 2021 - 2027 dosáhl na maximální částku 150 tisíc eur (4 mil. Kč) - to odpovídá farmě s velikostí 1200 ha. Největší tuzemští zemědělci by tak v důsledku tohoto omezení přišli ročně zhruba o sumu 3 miliard korun.

Český ministr zemědělství je proti a bude v EU prosazovat zachování dosavadní podpory, která zemědělcům plyne bez ohledu na velikost podniku. Omezení by se tak v Česku týkalo kolem 800 společností. V Evropě je však plocha farem ve srovnání s Českem ani ne desetinová, přičemž evropské zemědělství je založeno převážně na menších, často rodinných farmách, což se od českého modelu velmi markantně liší. Z tohoto pohledu spatřuje EU ve fungování současného systému závislého na velikosti nepřiměřenou výhodu pro velké agrokoncerny oproti menším farmářům.

Aby se návrh podařilo odvrátit, musely by se k Česku přidat alespoň další čtyři členské státy.

Zdroj: eAgri.cz, ilustrační foto: shutterstock