Cenová mapa

Jak používat cenovou mapu?

Vždy je nutné, abyste znali okres, výměru, bonitu (nebo katastrální území) a alespoň zhruba poměr orné půdy a travních porostů.

Pokud neznáte BPEJ (v Kč/m2), nevadí, dosadíme průměrné BPEJ katastrálního území, kde se pozemky nacházejí. V případě dotazů nás můžete kontaktovat.

Na mapě České republiky zvolte kraj, okres a poté si v grafech vyhledejte příslušnou kolonku.